TECHNOLOGIE - LAMINOWANIE PRÓŻNIOWE

Jeśli istnieje potrzeba zwiększenia zawartości zbrojenia i odessania nadmiarowej żywicy w celu polepszenia własności mechanicznych, lub jeśli występuje potrzeba użycia sztywnych materiałów przekładkowych – pianki lub plastra miodu - wybiera się laminowanie próżniowe.

W przypadku stosowania miękkiego materiału przekładkowego, który musi być przesycony żywicą, również możliwe jest użycie podciśnienia. Konieczne jest jednakże zastosowanie istotnie mniejszych wartości podciśnienia niż przy sztywnych materiałach przekładkowych.

Przesycone zbrojenie układa się w formie, tak jak przy laminowaniu ręcznym. Na ostatnią warstwę konstrukcyjną nakłada się tzw. delaminaż tj. tkaninę z włókien syntetycznych, która ułatwia późniejsze operacje (laminowanie, klejenie, obróbkę powierzchni) w ten sposób, że można ją po utwardzeniu się laminatu łatwo oderwać, a na powstałej powierzchni kontynuować dalsze operacje bez konieczności odtłuszczania, szlifowania czy matowienia powierzchni. Następnie nakłada się folię perforowaną i matę oddychającą, która absorbuje nadmiarową żywicę i umożliwia uwolnienie się pęcherzyków powietrza po wytworzeniu się podciśnienia. Na końcu nakłada się elastyczną folię lub płachtę gumy. W celu umożliwienie utrzymania się podciśnienia, na obwodzie formy przykleja się folię lub gumę kitem uszczelniającym (w formie taśmy lub glinki) lub taśmą dwustronną.

Usunięcie powietrza i docisk uzyskuje się przy relatywnie niskim podciśnieniu cca 0.3-0.9 bara. Formy mogą być relatywnie nieskomplikowane i nie wymagające dużych nakładów, podobnie jak w przypadku technologii laminowania ręcznego.

W większości przypadków utwardzanie w formie z elementem dociskanym przy użyciu podciśnienia następuje w temperaturze pokojowej. Jeśli użyte zostały prepregi, konieczne jest osiągnięcie wyspecyfikowanej przez producenta temperatury utwardzania poprzez umieszczenie formy w tunelu do wygrzewania lub w komorze grzewczej.

Używane materiały:

Zbrojenie: Tkaniny i taśmy na bazie szklanych, węglowych lub syntetycznych włókien wszelkiego typu oraz ich kombinacje lub tzw. hybrydowe (mieszane) zbrojenie o różnych gramaturach.

Spoiwa: Żywice poliestrowe lub epoksydowe.

W bardzo wymagających zastosowaniach używa się tzw. prepregów, tj. zbrojenia preimpregnowanego odpowiednimi żywicami, które utwardzają się w podwyższonej temperaturze. Prepregi tkaninowe odznaczają się wysoką zawartością zbrojenia w laminacie, jednakże w przypadku ich stosowania należy liczyć się z ograniczonym okresem przechowywania - od kilku dni do kilku tygodnie, w zależności od użytego w nich systemu żywicy i temperatury przechowywania ( przy -18ºC do 12 miesięcy).

Laminowanie z dociskiem wytwarzanym przy pomocy podciśnienia używa się przy małych i średnich seriach. Technologia ta nie wymaga wysokich nakładów poza inwestycją w pompy próżniowe. Produkowane w ten sposób elementy mogą być obustronnie gładkie, włączając w to struktury przekładkowa, mają wysoką zawartość zbrojenia w laminacie i bardzo dobre własności mechaniczne.