TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE WTRYSKIWANIA I INFUZJI

Metody te należą do tzw. technologii zamkniętych, które ograniczają odparowywanie szkodliwego styrenu podczas procesu przetwarzania i utwardzania. Ze względu na zaostrzające się przepisy dotyczące jakości środowiska pracy i obniżenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego metody te coraz bardziej zyskują na znaczeniu i są coraz bardziej rozpowszechnione kosztem laminowania ręcznego i natryskowego.

Wszelkie warianty tych technologii bazują na systemach płynnych żywic, które przy pomocy wtryskiwania, podciśnienia lub kombinacji obu tych czynników, przesycają suche zbrojenie ułożone w formie.

Wtryskiwanie wysokociśnieniowe

(RTM – resin transfer moulding)

Formy są bardzo solidnej konstrukcji, metalowe lub z betonu polimerowego, aby zniosły wysokie ciśnienie wewnętrzne.

Do formy, na którą nałożony jest już żelkot, wkłada się suche zbrojenie zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Przy produkcji wielkoseryjnej wkłada się tzw. preformy z materiału wzmacniającego. Materiał wzmacniający na bazie szklanych lub innych włókien, musi mieć strukturę umożliwiającą łatwy przepływ żywicy, aby osiągnąć całkowite jego przesycenie w krótkim czasie.

Następnie zamyka się formę częścią wierzchnią o równie wytrzymałej konstrukcji i zabezpiecza odpowiednim systemem umożliwiającym szybkie zamknięcie.

Do otworu służącego do wtryskiwania wprowadza się specjalne pistolety do wtryskiwania, którym doprowadza się spoiwo ze specjalnego urządzenia mechanicznego – wysokociśnieniowej pompy z możliwością regulowanego dodawania inicjatora i mieszania go z żywicą.

Spoiwo wtryskuje się tak długo, dopóki nie zacznie wyciekać z otworów kontrolnych na brzegach formy, co oznacza, że zbrojenie jest w całości przesycone w całej objętości formy.

System spoiwa jest dobierany tak, aby reakcja utwardzania (uwzględniając egoztermię) przebiegła w czasie rzędu 10-20 minut.

Używane materiały:

Zbrojenie: Maty z włókna ciągłego (np. typu Unifilo) lub maty przeszywane i specjalne złożone maty szklane składające się z maty wierzchniej oraz wewnętrznej rzadkiej maty z włókien syntetycznych typu Rovicore lub Combiflow, maty powierzchniowe o niskiej gramaturze.

Spoiwa: Najczęściej żywice poliestrowe z przyspieszaczem, w rzadkich przypadkach zmieszane z tanimi wypełniaczami (węglan wapnia, trójwodzian aluminium) dla zmniejszenia kosztu i poprawy właściwości np. obniżenia palności, specjalne typy tzw. Class A ze zmniejszonym skurczem przy wyrobie części samochodowych do bezpośredniego zastosowania bez dalszej obróbki powierzchni.

Technologia wysokociśnieniowego RTM jest dzięki krótkiemu cyklowi produkcyjnemu i powtarzalnej jakości odpowiednia do dużych serii – od kilkuset do kilku tysięcy sztuk. Należy się liczyć z dość wysokim kosztem inwestycji w urządzenia do wtryskiwania i średnim kosztem form. Koszty stempla formy można obniżyć poprzez użycie tzw. folii woskowych dystansowych o różnej grubości, odpowiadającej grubości wyrobu, eliminując w ten sposób potrzebę wykonania drugiego modelu.